Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z polityką dotyczącą plików cookie.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Treść:

• Informacje o warunkach zawarcia umowy

• Wybór produktu

• Produkty, których zakup związany jest z pełnoletnością / erotyka

• Wysyłanie zamówienia

• Kontakt

• Proces zamówienia, jego modyfikacja i anulowanie

• Ceny

• Warunki korzystania z kuponów rabatowych

• Przetwarzanie zamówienia

• Możliwość korekty błędów w wprowadzonych danych

• Zasady płatności

• Dostawa

• Odstąpienie od dostawy

• Fakturowanie

• Gwarancja zwrotu

• Gwarancja

• Rękojmia

• Rękojmia na wady fizyczne produktu

• Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

• Usługi serwisowe, zwrot produktu

• Uzyskanie rejestracji głosowej rozmów z kupującymi

• Klauzula praw własności

• Ograniczenie odpowiedzialności

• Przetwarzanie danych

• Obsługa skarg i reklamacji

• Prawa autorskie

• Zmiany na stronie internetowej

Celem dokumentu Ogólne Warunki Sprzedaży, który został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów jest określenie szczegółowych zasad zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez zarejestrowaną przez Sąd Stołeczny jako sąd rejestrowy pod numerem KRS 01-09-376187, Numer identyfikacji podatkowej: 28794309-2-42 spółkę Barracuda Group Kft. (siedziba: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/C, Magyarország - Węgry, w dalszej części tekstu jako Diskontdepolub Partnerem Dystrybutorem na stronie internetowej www.diskontdepo.pl (w dalszej części tekstu jako Sklep Internetowy) a Kupującym.

Usługi oferowane w sklepie internetowym obejmują oferty zarówno produktów Diskontdepo, jak i Partnera Dystrybutora. Diskontdepowyświetla produkty Partnera Dystrybutora na podstawie zamówienia i autoryzacji Partnera Dystrybutora, a także świadczy usługi dostępne w Sklepie Internetowym (przyjmowanie zamówień, potwierdzanie ich, realizacja zamówień, obsługa klienta) dla produktów oferowanych przez Partnera Dystrybutora za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Dostawcą hostingu naszego sklepu internetowego jest spółka ShopRenter.hu Kft. (siedziba: 4028 Debrecen, Kassai út 129; KRS: 09-09-020636, e-mail: info@shoprenter.hu, tel.: + 36 1/234- 5012), strona jest obsługiwana przez silnik shoprenter webshop. Dalsze informacje na stronie: https://www.shoprenter.hu

Składając zamówienie za pośrednictwem www.diskontdepo.pl, Kupujący potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej jako OWS).

Definicje pojęć zawartych w OWS:

Diskontdepo: operator i właściciel sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.diskontdepo.pl

Sklep internetowy: znajdujący się pod adresem www.diskontdepo.pl interfejs online, który wyświetla oprócz produktów Diskontdepooferty innych firm obecnych na stronie jako Partner Dystrybutor.

Partner Dystrybutor: firma korzystająca z usług Diskontdepo, publikująca swoje oferty produktów w Sklepie Internetowym na podstawie umowy zawartej z Diskontdepo.

Jeśli produkt nie jest dystrybuowany przez Diskontdepojako produkt własny, będzie to zaznaczone na karcie produktu, a sklep internetowy udostępnia również pozostałe informacje o Partnerze Dystrybutorze wraz z jego danymi kontaktowymi.

Sprzedający: Diskontdepolub w odniesieniu do swoich produktów Partner Dystrybutor. Jeśli produkt występuje jako oferta Partnera Dystrybutora, odniesienie do Partnera Dystrybutora będzie zawarte w ofercie dla takiego produktu.

Kupujący: osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie w charakterze zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego lub bez dokonania takiej rejestracji.

Konsument: Kupujący, tzn. osoba fizyczna rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową   ;

Informacje o warunkach zawarcia umowy

Sklep internetowy obsługuje wyłącznie osobę dorosłą posiadającą zdolność prawną, Kupujący akceptując niniejsze warunki, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. Językiem zawarcia umowy jest język polski, zawartą na stronie internetowej umowę uważa się jako zawartą na piśmie, ponieważ strony zgadzają się, że komunikacja między Sklepem internetowym a Kupującym na podany przez niego w danych rejestracyjnych lub w danych zamówienia adres e-mail jest uważana za komunikację pisemną.    Umowa nie jest ewidencjonowana.

Na podstawie treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży umowa zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym - tj. Diskontdepolub Partnerem Dystrybutorem - a Kupującym.

Wybór produktu

Kupujący ma możliwość wyboru i zamówienia produktów oferowanych w Sklepie Internetowym. Klikając na wybrany produkt, Kupującemu ukaże się szczegółowy opis produktu, w którym znajdzie potwierdzenie, że Sklep internetowy nie sprzedaje towarów wyprodukowanych przez siebie, więc opisy produktów są dostarczane przez producenta. W celu dokonania zakupu należy umieścić dany produkt w wirtualnym koszyku, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Klikając przycisk „Widok koszyka” prezentowane są wszystkie wybrane przez Kupującego produkty, a także całkowita kwotę zakupu oraz koszt wysyłki. Tutaj można sprawdzić poprawność swojego zamówienia, w szczególności ceny i ilości, które w razie potrzeby można modyfikować lub poprawić. Koszyk automatycznie oblicza całkowitą kwotę zamówienia. Klikając wybrany produkt, kupujący może wyświetlić bardziej szczegółowy opis produktu, za który Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności, zdjęcia prezentujące oferowany towar mają jedynie charakter poglądowy.

Produkty, których zakup związany jest z pełnoletnością / erotyka

Sklep internetowy oferuje również akcesoria erotyczne (np. gadżety seksualne, kremy, zabawki, erotyczne gry planszowe, bieliznę erotyczną, kostiumy itp.)

Akcesoria seksualne są to rzeczy zbywalne, obiekty lub urządzenia służące do wywoływania podniecenia seksualnego oraz urozmaicenia współżycia szczególnie gdy przedstawiają czynności seksualne lub intymne części ludzkiego ciała w sposób odpowiedni do stymulacji seksualnej.

Sklep internetowy sprzedaje produkty seksualne wyłącznie kupującym będącym osobami pełnoletnimi, które ukończyły 18 rok życia. Kupujący, którzy nie ukończyli 18 roku życia nie mogą przeglądać oferty sklepu internetowego Diskontdepoz produktami erotycznymi i nie mogą składać dla nich oferty zakupu. Przed wejściem na podstronę Sklepu Internetowego zawierającą oferty produktów erotycznych, Kupujący w każdym wypadku musi zadeklarować, że ma ukończone 18 lat.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą treść podanych danych osobowych kupujących, ponieważ nie może zweryfikować poprawności danych dotyczących wieku i daty urodzenia - cała odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji osobowych spoczywa na kupującym.

W związku ze specjalnymi przepisami i ograniczeniami dotyczącymi produktów erotycznych (pkt. prawo do odstąpienia od umowy), sklep internetowy zwraca uwagę Kupującego na fakt, że w świetle odpowiednich przepisów prawnych i przepisów dotyczących ochrony konsumenta zwrócone zostać mogą tylko produkty nieotwarte, posiadające nieuszkodzone, oryginalne fabryczne opakowanie.

Sklep internetowy umieścił słowa kluczowe (meta tagi) w nagłówku kodu HTML stron produktów sklasyfikowanych jako podlegających ograniczeniom wiekowym, które jednoznacznie identyfikują rodzaj produktu, który kupujący (w tym przypadku wyłącznie osoba pełnoletnia) chce wyświetlić. Sklep internetowy jednolicie przypisał następujące znaczniki meta do kart danych produktu: age, adult, 18, erotic, xxx.

Wysłanie zamówienia

Jeśli kupujący stwierdzi, że ilość produktów w koszyku jest prawidłowa, sprawdzi ostateczną kwotę i zdecyduje, że pragnie te produkty nabyć, może kliknąć przycisk „Przejdź do kasy   ”. Następnie może wybrać, czy chce zalogować się jako już zarejestrowany kupujący, zarejestrować się jako nowy kupujący, czy dokonać zakupu bez rejestracji.

Jeśli Kupujący już wcześniej dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym i zarejestrował się, musi wprowadzić adres e-mail i hasło podane podczas poprzedniej rejestracji. Jeśli pragnie zarejestrować się jako nowy kupujący, wprowadza do formularza dane niezbędne do dokonania zakupów, które zostaną zapisane przez system, a przy następnym zakupie wystarczy się już tylko zalogować. W przypadku zakupów bez rejestracji należy podać swój adres do wystawienia faktury i adres na który ma zostać przesłane zamówienie.

W następnym kroku można wybrać metodę wysyłki i sposób płatności. Jeśli Kupujący zgadza się z treścią zamówienia, klika na przycisk „Zamów”, aby złożyć zamówienie.

Kontakt

Do komunikacji ze sprzedającym służy interfejs kontaktowy sklepu internetowego (dostępny TUTAJ) oraz centrum obsługi klienta (dostępny TUTAJ). Sklep internetowy nie prowadzi placówki obsługi klienta, punktu kontaktowego ani punktu odbioru. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zapytania wysłane na inny adres. Językiem komunikacji ze Sklepem internetowym jest język polski. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby obsługiwać korespondencję w języku obcym, ale nie jest zobowiązany do tłumaczenia ani wysyłania odpowiedzi w języku obcym, oficjalne wnioski przyjmowane są wyłącznie w języku węgierskim.

Rozmowy telefoniczne kierowane na numer telefonu obsługi klienta są odbierane przez sklep internetowy w godzinach otwarcia, a wiadomości przesłane pocztą elektroniczną na adres e-maila obsługi klienta lub formularze przesyłane za pośrednictwem centrum obsługi klienta są przetwarzane w terminie do 14 dni, ale staramy się, aby czas odpowiedzi był jak najkrótszy. Sklepowi internetowemu przysługuje ustawowy 30-dniowy okres na udzielenie odpowiedzi na złożoną skargę. Jeśli działanie Sklepu internetowego zostanie z jakiegokolwiek powodu przerwane (inwentaryzacja, przestoje z powodu urlopu, przerwa techniczna itp.), liczba dni potrzebnych na odpowiedź wzrasta o tę samą liczbę dni w których sklep nie działał.    

W sprawach zamówień z Kupującym Sklep internetowy komunikuje się przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany w zamówieniu, a w uzasadnionych przypadkach komunikuje się z kupującym telefonicznie. Wiadomość e-mail jest uważana za komunikację sporządzoną na piśmie. Pisma wysłane drogą elektroniczną uważa się za doręczone w dniu roboczym następującym po ich wysłaniu. Kupujący jest zobowiązany do stałego przeglądania swojej skrzynki odbiorczej, której adres podał jako właściwy w sprawach kontaktu z nim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie przekierowanej poczty z powodu możliwych błędów po stronie odbiorcy.

Proces składania zamówienia, jego modyfikacja i anulowanie

W świetle postanowień Kodeksu Cywilnego, w chwili złożenia zamówienia przez kupującego, Sklep Internetowy wysyła zawiadomienie na adres kupującego o przyjęciu zamówienia. Moment złożenia zamówienia przez kupującego uważa się za zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, jej naturę prawną reguluje dokument zamówienia złożonego przez kupującego, potwierdzenie wysłane przez Sklep oraz niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.    Wysłanie zamówienia przez Kupującego oznacza jego akceptację warunków umowy sprzedaży oraz postanowień zawartych w dokumencie Ogólne Warunki Sprzedaży.

Jeśli kupujący nie otrzyma takiego powiadomienia w ciągu 48 godzin, umowny obowiązek kupującego przestaje być dla niego wiążący.   

Zostanie wysłane nowe powiadomienie o przewidywanej dacie dostawy.

Sklep internetowy zapewnia Kupującemu możliwość anulowania zamówienia pocztą elektroniczną do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sklep. O rozpoczęciu realizacji zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i / lub telefonicznie o przewidywanym czasie wykonania dostawy i fakcie rozpoczęcia realizacji zamówienia, Od tego momentu anulowanie zamówienia możliwe jest tylko za pośrednictwem adresów i numerów telefonów dostępnych w punkcie menu „Kontakty”.

Późniejszych zmian w zamówieniu można dokonać przy pomocy poczty elektronicznej, co uważane jest jako powiadomienie pisemne.

Ceny

Ceny produktów to ceny katalogowe obowiązujące w momencie składania zamówienia, które można znaleźć w karcie produktu na stronie internetowej. Ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT, jednak nie zawierają kosztów wysyłki. Informacje o kosztach wysyłki można znaleźć na stronie w trakcie realizacji transakcji przed sfinalizowaniem zamówienia oraz w niniejszych OWS. Ceny mają charakter informacyjny. W przypadku błędów lub braków przy danym produkcie lub w jego cenie na stronie internetowej, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek. W takim przypadku poinformujemy Kupującego o nowych danych natychmiast po stwierdzeniu i poprawieniu błędu. W następstwie tego Kupujący może powtórnie potwierdzić zamówienie lub odstąpić od umowy. Odstąpić od umowy może też Sprzedający.

Warunki korzystania z kuponów rabatowych

Omawiane kupony mogą być użyte na stronie sklepu internetowego https://www.diskontdepo.cz.

a,  Kupon jest to voucher, dotyczący wykorzystania zniżki zawierający następujące informacje:

 • nazwa usługi lub rabatu,
 • Kod kuponu,
 • wartość nominalna kuponu.

Wykorzystanie kuponu:

 • Zakup ogółem: wartość koszyka, czyli cena wszystkich produktów umieszczonych w koszyku bez innych kosztów.
 • Inne koszty: Koszt wysyłki, koszt SMS-a, opłata za tryb płatności za pobraniem.
 • Całkowita wartość zamówienia: Zakup ogółem + inne koszty.
 • Jeśli jakiekolwiek produkty (np. produkty w cenie promocyjnej) są wyłączone z wykorzystania kuponu.

W naszym sklepie internetowym Kupujący może uzyskać dostęp do kuponów rabatowych online w następujący sposób:

 • Rejestracja użytkownika
 • Zarejestrowanie się na newslettera,
 • Inne promocje,
 • Kupony rabatowe przyznawane indywidualnie.

Kupujący może wykorzystać kupony rabatowe online w trakcie realizacji transakcji na pasku podsumowania zamówienia, wpisując w pole kod kuponu. Po wpisaniu kodu kuponu, kliknięcie przycisku wykorzystaj spowoduje odjęcie rabatu od wartości koszyka. Kuponu można użyć najpóźniej przy czynnościach w menu Płatności w Kasie.

b, Dane o ważności wszystkich kuponów i ile razy można je użyć  każdorazowo określone są na kuponie. W związku z powyższym Kupujący może otrzymać następujące rodzaje kuponów rabatowych w trakcie opisanych powyżej procesów:

- kupon jednorazowy

- kupon na określony czas

- kupon który można wykorzystać nieograniczoną liczbę razy

- kombinacja wyżej określonych kuponów

Niezależnie od rodzaju kuponów, Kupujący może w każdej chwili sprawdzić ważność kuponu przy kasie, wpisując jego kod.

c, Kuponów rabatowych nie można przenosić na osoby trzecie, może je używać wyłącznie właściciel!

d, Podczas zakupu można wykorzystać tylko jeden kupon, nie można go łączyć z innym rabatem.

Kupujący nie może zamienić kuponów otrzymanych online na gotówkę, a Sklep Internetowy nie będzie mógł ich zwrócić. Jeśli kwota zakupu nie osiągnie kwoty kuponu, taki kupon będzie traktowany jako już wykorzystany.

e, Kopiowanie, powielanie, przekwalifikowywanie lub fałszowanie wystawionych kuponów online jest ZABRONIONE!

f, Jeżeli pomimo całej staranności Sklepu Internetowego na kuponie zostanie umieszczony nieprawidłowy rabat lub zostanie naliczony nierealnie duży rabat z powodu błędu systemu, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po takiej wadliwej cenie, ale może zaoferować dostawę po prawidłowej cenie, po zapoznaniu się z prawidłową ceną Kupujący może zaniechać transakcji.

W przypadku wykorzystania kuponu przez osobę nieuprawnioną (na podstawie punktu d) Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do realizacji dostawy.

g, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikacji okresu ważności i warunków korzystania z kuponów.

Przetwarzanie zamówienia

Zamówienia są przetwarzane w dni robocze, w przeciągu 24 godzin .

Możliwość korekty błędów we wprowadzonych danych

Zamawiający ma możliwość poprawienia błędów wprowadzonych przez siebie danych przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam”.

Warunki płatności

W sklepie internetowym można wybrać jedną z następujących form płatności:

- Płatność przy odbiorze*. Pełna cena zakupu, w tym koszty wysyłki, musi zostać zapłacona kurierowi w momencie otrzymania przesyłki.

- Sklep internetowy ma prawo zażądać przedpłaty przed realizacją zamówienia na podstawie indywidualnej decyzji (szczególnie w przypadku zamówień o wysokiej wartości).

Dostawa

Zakupione produkty są dostarczane poprzez usługi kurierskie. Czas dostawy produktu jest określany przez sklep internetowy podczas procesu realizacji transakcji, a także jest zawarty w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Czas dostawy: czas dostawy określony w powiadomieniu zwykle wynosi 2 - 3 dni robocze w przypadku produktów znajdujących się w magazynie, a 5 - 10 dni roboczych w przypadku produktów, które nie znajdują się w magazynie, ale ten okres może się różnić w zależności od zamawianego produktu. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość złożenia zamówienia przedsprzedażowego na produkty, które są już w trakcie zakupu, w takich przypadkach wskazany zostanie szacowany czas dostawy, od którego rzeczywisty czas dostawy może się minimalnie różnić.

Nasze produkty możemy dostarczyć wyłącznie na terytorium Polski.

Produkty zawarte w jednym zamówieniu są dostarczane przez sklep internetowy w jednej lub większej ilości paczek.

Nasze stawki wysyłki brutto obowiązują na terenie całego kraju: *

0 - 1 kg: 29  złotych

1,1 – 2 kg: 30 złotych

2,1 – 5 kg: 34 złotych

5,1 – 10 kg: 41 złotych

* Przy niestandardowych przesyłkach, w szczególności przy zamówieniach większej ilości produktów o większych gabarytach stanowiących przesyłkę niestandardową, koszt dostawy jest ustalany indywidualnie w momencie potwierdzenia zamówienia.

Za przesyłkę niestandardową uważane są następujące przesyłki:

• jej całkowita waga przekracza 10 kg,

• jej całkowity wymiar sumy wszystkich boków przekracza 300 cm długości (długość + szerokość + wysokość) (długość jednego boku nie może przekroczyć 175 cm)

• opakowanie ma kształt amorficzny i uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze.

Jeżeli dostawa przesyłki nie dojdzie do skutku z winy Kupującego, koszt drugiej dostawy w każdym przypadku ponosi Kupujący, nawet jeśli pierwsza dostawa byłaby bezpłatna.

Odbiorca przesyłki ma obowiązek skontrolować przesyłkę w obecności kuriera w momencie jej przekazywania. W celu ułatwienia administracji, w przypadku oczywistego rozpoznawalnego uszkodzenia zewnętrznego opakowania przesyłki, należy u kuriera sporządzić protokół zawierający wszelkie możliwe do zidentyfikowania uszkodzenia, wady lub braki, w tym ich charakter, zakres, prawdopodobną przyczynę powstania oraz szczegółowy opis szkody, a także bezzwłocznie poinformować sklep internetowy o uszkodzeniu przesyłki.

W przypadku, gdy Kupujący ma zastrzeżenia do ilości lub jakości przesyłki, zgłasza ten fakt obsłudze klienta sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy dostarczy produkt bezpłatnie, jeśli omyłkowo wysłał produkt nie ten, lub nie w takiej ilości.

Odstąpienie od dostawy

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania dostawy, jeśli nie jest w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania wynikającego z umowy, ponieważ produkt określony w umowie nie jest dla niego dostępny lub nie można zapewnić zamówionej usługi. W takim przypadku informuje o tym fakcie Kupującego i zwraca zapłaconą cenę zakupu lub - zgodnie z oświadczeniem Kupującego - uwzględnia ją w innym zamówieniu.

Faktura zakupu zostanie wysłana w formie faktury elektronicznej na podany adres e-mail z podanymi przez kupującego danymi potrzebnymi do wystawienia faktury. Slep nie wystawia faktur w wersji papierowej!

Fakturowanie

Fakturę można pobrać klikając na drugi link wysłanego przez stronę www.e-szamla.hu e-maila (Od: noreply@eszamla.hu)  bez potrzeby logowania przez 7 dni, ale fakturę można wyświetlić w dowolnym momencie po zalogowaniu się na stronie.   

Należy przejść do strony www.e-szamla.hu.

Kliknąć przycisk Zaloguj znajdujący się w prawym górnym rogu strony

Wprowadzić swój identyfikator konta: e-mail (adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub na konto z identyfikatorem hu-xxxxxxxx-x-18 otrzymanym w wiadomości e-mail)

Hasło znajduje się w pierwszym e-mailu.

Zwrot przesyłki uszkodzonej w wyniku transportu

Jeśli okaże się, że produkt jest uszkodzony podczas otwarcia przesyłki w obecności osoby dostarczającej (kuriera), a uszkodzenie powstało przed odbiorem towaru, zapewniamy natychmiastowy odbiór tego produktu i anulowanie sprzedaży. Kupujący jest też uprawniony do zgłoszenia uszkodzenia produktu po jego otrzymaniu, ale w terminie nie dłuższym niż wynosi okres gwarancji lub rękojmi, jednak przyjmuje do wiadomości, że ma prawny obowiązek niezwłocznego sprawdzenia produktu i niezwłocznego zgłoszenia wady (aby uzyskać więcej informacji, zobacz część tekstu traktującego o gwarancji)!

Gwarancja

Sklep internetowy jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej lub przepisami prawa w okresie obowiązywania gwarancji. Gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa kupującego wynikającego z przepisów o rękojmi. Sklep internetowy jest zwolniony z obowiązku gwarancyjnego, jeżeli udowodni, że przyczyna wady produktu powstała już po jego wydaniu.

Na wymienione w załączniku nr 1 rozporządzenia RM nr 151/2003 (IX. 22.) w sprawie obowiązkowej gwarancji na niektóre dobra trwałego użytku sprzedawane na podstawie umowy z kupującym posiadającym status konsumenta nowe artykuły trwałego użytku objęte są obowiązkową gwarancją wynoszącą jeden rok. Roszczenie gwarancyjne można dochodzić w tym wyżej określonym okresie gwarancyjnym, zaniechanie tego okresu skutkuje utratą uprawnień.

Roszczenie gwarancyjne Kupującego następuje poprzez przedstawienie karty gwarancyjnej dołączoną do produktu lub, jeśli nie została ona dołączona do produktu, faktury wydanej za zakup produktu.

Rękojmia

Wykonanie po stronie Sprzedającego uważane jest za wadliwe, jeśli w momencie spełnienia warunków umowy produkt zakupiony przez Kupującego nie spełnia wymogów zawartych w umowie lub określonych przepisami prawa. Wykonanie nie jest wadliwe, jeżeli Kupujący posiadał wiedzę o istnieniu wady w chwili zawarcia umowy lub powinien posiadać taką wiedzę w chwili zawarcia umowy.

Sprzedawca odpowiada za wady produktów. Roszczenie z tytułu rękojmi Kupującego posiadającego status konsumenta wygasa w ciągu dwóch lat od daty wydania rzeczy a kupującego nieposiadającego statusu konsumenta przedawnia się po okresie jednego roku od daty wydania rzeczy.

Jeżeli zakupiony produkt jest produktem używanym, strony mogą uzgodnić krótszy okres rękojmi, ale w przypadku kupującego będącego konsumentem sprzedawca może ograniczyć swój okres odpowiedzialności minimum do jednego roku. Po wykryciu wady Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia wady u sprzedawcy.    W przypadku konsumenta wada zgłoszona w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady uważana jest za niezwłocznie zgłoszoną. Kupujący jest odpowiedzialny za szkody wynikające z opóźnienia w zawiadomieniu.

W ramach rękojmi Kupujący, według własnego wyboru - zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego. - (i) może wymagać naprawy lub wymiany, (ii) żądać proporcjonalnego  zmniejszenia zapłaty za towar (rabatu), lub (iii) może odstąpić od umowy, z wyjątkiem kiedy wada produktu nie jest istotna. Kupujący może wybrać inny sposób reklamacji niż reklamacja z tytułu rękojmi Jest on zobowiązany do zwrotu kosztów spowodowanych taką zmianą, chyba że to z winy Sprzedawcy musiał takiej zmiany dokonać lub zmiana taka była w inny sposób uzasadniona.

Rękojmia produktu

Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie w przypadku umowy konsumenckiej.

Produkt jest wadliwy i objęty rękojmią, jeśli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta lub nie posiada cech określonych przez producenta w opisie produktu.   

W przypadku wady produktu sprzedanego konsumentowi za pośrednictwem sklepu internetowego, konsument może zażądać od producenta (w tym znaczeniu producentem jest zarówno dystrybutor produktu jak i rzeczywisty producent) naprawienia wady lub, jeśli naprawa nie jest możliwa w rozsądnym terminie bez wyrządzania szkody konsumentowi zamiany produktu. Producent jest zobowiązany rękojmią produktu w okresie dwóch lat od momentu wprowadzenia produktu do obrotu. Upływ tego terminu powoduje utratę praw.

Producent jest zwolniony z obowiązku rękojmi za wady produktu, jeżeli udowodni, że (i) produkt nie został wytworzony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub został wytworzony lub dystrybuowany w ramach samozatrudnienia, (ii) wada nie była rozpoznawalna w świetle nauki i technologii w momencie wprowadzenia produktu do obrotu; lub (iii) wada produktu została spowodowana zastosowaniem prawa lub obowiązkowego wymogu regulacyjnego.

Po wykryciu wady Konsument jest zobowiązany do bezzwłocznego jej zgłoszenia u sprzedawcy. Wada zgłoszona w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady uważana jest za niezwłocznie zgłoszoną. Kupujący jest odpowiedzialny za szkody wynikające z opóźnienia w zawiadomieniu.

Prawo odstąpienia od zakupu

Kupujący, który na mocy § 20 ust. (1) rozporządzenia RM nr 45/2014 (II. 26.) o przepisach szczególnych dotyczących umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem posiada status konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do odstąpienia od umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, składając wyraźne oświadczenie woli o odstąpieniu drogą pocztową lub za pośrednictwem interfejsu internetowego udostępnianego przez sklep internetowy (dostępny TUTAJ).

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od dokonania zakupu, w oświadczeniu w każdym przypadku należy podać numer zamówienia produktu, którego odstąpienie dotyczy, oraz opis wykrytej wady i jeśli to możliwe (opcjonalnie) również numer konta bankowego!

Konsument musi złożyć oświadczenie bez podania przyczyny o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Produkt należy zwrócić w jeden z następujących sposobów nie później niż 14 dni po wniesieniu powiadomienia o zamiarze odstąpienia od umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli produkt zostanie wysłany w ciągu 14 dni:

- Adres pocztowy do zwrotu produktu: Barracuda Group Kft. 1077 Budapest, Izabella utca 3/a.

- Produkt można zwrócić osobiście pod adresem: 1077 Budapeszt, ul. Izabella nr 3/a od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 13:00 (w piątek nieczynne).

„Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu

(w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat:

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wykonuję swoje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub dostawy następujących produktów:

Data zawarcia umowy / data odbioru:

Numer zamówienia produktu:

Nazwa konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Numer rachunku bankowego klienta (opcjonalnie):

Komentarz / opis błędu:

Podpis konsumenta (-ów): (Wyłącznie w przypadku oświadczenia składanego na piśmie)

Sporządzono dnia:...”

Jeżeli kupujący posiadający status konsumenta, odstąpi od umowy, ponosi koszty związane ze zwrotem produktu z tytułu wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

Cena zakupu jest zwracana przede wszystkim (za zgodą kupującego) przelewem bankowym, w tym celu sklep internetowy prosi konsumenta o podanie numeru rachunku bankowego, ponieważ przelew bankowy oznacza szybszą i bardziej opłacalną metodę zwrotu ceny zakupu konsumentowi niż inne metody płatności.

W przypadkach wymienionych poniżej rozpakowanie i wypróbowanie produktu prowadzi do utraty prawa konsumenta do odstąpienia od umowy (w przypadku rzeczy zapieczętowanych, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli konsument otworzył opakowanie, materiałów audio, wideo i oprogramowania komputerowego). W przypadku odstąpienia od umowy prosimy zwrócić produkt objęty tą procedurą, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, z etykietami i przekazaną dokumentacją ale w każdym przypadku w oryginalnym (kompletnym, bezbłędnym, czystym) stanie, bez żadnych oznak uszkodzenia lub zużycia, wyłączając czynności niezbędne w celu wypróbowania produktu, ponieważ konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację wynikającą z zastosowania przekraczającego poziom wymagany do ustalenia charakteru, cech i działania produktu. Kwota proporcjonalna do tej amortyzacji zostanie podana przez Sprzedawcę podczas zwrotu ceny zakupu produktu objętego prawem do odstąpienia poprzez odjęcie kwoty amortyzacji od podlegającej zwrotowi ceny zakupu. Kwotę amortyzacji produktu ustala się na podstawie charakteru samego produktu i ceny jego zakupu, oraz na podstawie stanu fizycznego oddanego produktu (obniżenia wartości produktu wskutek nadmiernego zużycia prowadzącego do wymiany jego części, uzupełnienia brakujących akcesoriów produktu, naprawa uszkodzeń, koszty czyszczenia produktu). Szczegóły dotyczące opłat można znaleźć w rozdziale Usługi serwisowe, w podrozdziale zwrot produktu.

Zwrot kwoty zakupu jest wstrzymywany przez sklep internetowy do momentu zwrotu produktu lub potwierdzenia przez konsumenta, że został on zwrócony: należy wziąć pod uwagę wcześniejszą z tych dat.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi: (i) w przypadku produktu towaru na indywidualne zamówienie, który został wytworzony zgodnie z instrukcjami konsumenta lub na jego wyraźną prośbę, lub w przypadku produktu wyraźnie dostosowanego do konsumenta, (ii) w przypadku towarów zapieczętowanych wrażliwych, (iii) w przypadku zapieczętowanego nagrania audio lub wideo oraz oprogramowania komputerowego, jeżeli konsument otworzył opakowanie po przekazaniu produktu, (iv) w przypadku dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, (v) w przypadku kupującego nieposiadającego statusu konsumenta, który z przedsiębiorcą zawarł umowę w celach wykonania czynności gospodarczych lub zawodowych, oraz (vi) w innych przypadkach przewidzianych przepisem prawa.

Sklep internetowy zawsze wskazuje na fakt, niemożności odstąpienia od umowy sprzedaży danego produktu w tekście ogłoszenia produktu, a także oznajmia to podczas potwierdzania zamówienia!

Usługi serwisowe, zwrot produktu

Sklep internetowy w celu urzeczywistnienia swego obowiązku wynikającego z rękojmi i gwarancji używa własnego punktu serwisowego, a w uzasadnionych przypadkach korzysta z usług serwisów zewnętrznych.

Kupujący swoje roszczenia naprawy produktu może zgłosić przy pomocy interfejsu internetowego udostępnianego przez sklep internetowy (dostępny TUTAJ) lub za pośrednictwem poczty. Zgłaszając roszczenie, w szczególności należy podać następujące dane:

„Przykładowy arkusz danych zgłoszenia serwisowego

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Szczegółowy opis błędu:

Numer wystawionej faktury:

Nr zamówienia:

Nazwa produktu widniejąca na fakturze:

Ilość produktu:

Data zakupu:"

We wszystkich przypadkach produkty przeznaczone do naprawy muszą zostać wysłane czyste i kompletne na jeden z następujących sposobów:

- Adres pocztowy do zwrotu produktu: Barracuda Group Kft. 1077 Budapest, Izabella utca 3/a.

- Produkt można zwrócić osobiście pod adresem: 1077 Budapeszt, ul. Izabella nr 3/a od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 13:00 (w piątek nieczynne).

Na kupującym spoczywa obowiązek dostarczenia produktu do punktu serwisowego, ale produkty konsumpcyjne ze stałym połączeniem, cięższe niż 10 kg lub które nie mogą być transportowane jako przesyłka sortowalna w transporcie publicznym, muszą zostać naprawione w miejscu eksploatacji. Wyjątek stanowi naprawa pojazdów. Jeśli naprawy nie można przeprowadzić w miejscu eksploatacji, usunięcie i powtórna instalacja, a także dostawa i zwrot zostaną zapewnione przez sklep internetowy lub, w przypadku bezpośredniego żądania naprawy w serwisie, przez serwis naprawczy.

Kupujący ma obowiązek:

- wyłącz wszelkie ustawienia bezpieczeństwa w swoim urządzeniu, które mogą uniemożliwić naszym technikom pełną kontrolę, naprawę i testowanie produktu (takie jak kody bezpieczeństwa dla tabletów, smartwatchy, kody odblokowywania ekranu itp).

- wraz z produktem przesłać jego wszystkie akcesoria (ładowarkę, kabel USB, headset, oraz inne elementy dostarczone z produktem). Mogą być również wymagane do pełnej kontroli, naprawy i testowania produktu, a ewentualna wymiana produktu może być wykonana tylko w tym przypadku. Jeśli produkt zostanie przesłany w sposób niekompletny, nie będziemy mogli rozpocząć jego naprawy. W celu uzupełnienia braków sklep internetowy natychmiast zwróci na to uwagę Kupującego, i rozpocznie usługę serwisową dopiero po otrzymaniu brakujących części.

- do produktu musi być dołączona karta gwarancyjna wydana przez producenta, jeśli jest dostępna. Jeśli kupujący nie znalazł karty gwarancyjnej w otrzymanej przesyłce, może skorzystać z faktury w celu potwierdzenia gwarancji.

- wyczyścić produkt przed przesłaniem Jeśli produkt nie zostanie wysłany w czystym stanie, sklep internetowy dokona jego oczyszczenia za pobraniem wymienionych poniżej opłat!

Prawa wynikające z rękojmi oraz prawa gwarancyjne mogą być egzekwowane wyłącznie wtedy, gdy produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania. Jeżeli do produktu nie można zastosować przepisów o rękojmi lub gwarancji, sklep internetowy podejmie się naprawy produktu na podstawie wyraźnej pisemnej prośby Kupującego za pobraniem opłaty za naprawę.

Odmiennie kształtuje się taryfa za zewnętrzną usługę serwisową, w każdym przypadku do Kupującego zostanie wysłana oferta cenowa.

Sklep internetowy w ramach własnego serwisu dokonuje wszystkich napraw, które nie zaklasyfikowane zostały jako nieodpłatne, a także dokonuje oczyszczenia produktów w zamian za godzinową stawkę netto w wysokości 55 złotych, przy czym opłata ta nie obejmuje ceny części zamiennych.   Podczas fakturowania usługi wykonywane czynności zaokrąglane są do każdej rozpoczętej kolejnej pół godziny pracy. Fakturowanie za ww. usługi przebiega w ten sam sposób jak w przypadku fakturowania zamówień, szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Fakturowanie.

Sklep internetowy, przeprowadza naprawę z największą możliwą wiedzą fachową i szybkością, starając się ją wykonać w ciągu 15 dni od daty otrzymania produktu licząc.

Sklep internetowy przed wysłaniem produktu zamiennego zobowiązuje się do sprawdzenia tego produktu, jeśli to tylko jest możliwe (ze względu na opakowanie produktu, jeśli jest to dozwolone).

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy i prawo do gwarancji, jeżeli

- produkt został wystawiony na działanie zewnętrznych, szkodliwych wpływów fizycznych lub elektrycznych lub nie został zainstalowany, używany lub przechowywany zgodnie z przepisami;

- uszkodzenie produktu wynika z powodów zewnętrznych niezależnych od producenta, np. piorun, zalanie wodą, uszkodzenia mechaniczne itp.

- urządzenie zostało naprawione lub konserwowane przez osobę nieupoważnioną;

Zastrzeżenia co do prawa własności

Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu. W przypadku błędnych, nieprzyjętych zamówień, produkt zostanie przyjęty do magazynu w imieniu „nowego” właściciela, a po udanej transakcji sprzedaży produktu nowemu właścicielowi cena zostanie zwrócona!   

Ograniczenie odpowiedzialności

Dokonując zakupu w sklepie internetowym kupujący jest świadomy możliwości i ograniczeń Internetu i akceptuje je, szczególnie w odniesieniu do technicznej wydajności Internetu i możliwych błędów powstałych z tego powodu.

Z tego powodu sklep internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność w związku z okolicznościami, zdarzeniami, błędami i przerwami wymienionymi w punktach wymienionych poniżej, jeśli nie są one spowodowane niedoskonałym działaniem systemu technicznego i informatycznego sklepu lub sieci transmisji danych:

· Nieotrzymanie lub zmiana jakichkolwiek danych wysyłanych lub otrzymywanych przez Internet,

· Jakikolwiek rodzaj błędu w sieci internetowej,

· Awaria telekomunikacyjna,

· Błąd oprogramowania lub dowolny błąd techniczny, spowodowany przez hardwer lub inne urządzenie.

Ponadto sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które wystąpiły w związku z niedoskonałym działaniem systemu technicznego i informatycznego lub z działaniem sieci transmisji danych w wyniku wizyty na stronie internetowej jeżeli wynikłe problemy nie leżały po stronie sklepu internetowego.

Kupujący ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z przekazania lub ujawnienia podanych przez siebie danych osobowych.

Przetwarzanie danych

Podczas odwiedzania witryny sklepu internetowego mogą być przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe kupującego. Ochrona danych osobowych jest priorytetem dla sklepu internetowego, zarówno dla kupujących, jak i odwiedzających witrynę. Nasza Polityka prywatności TUTAJ.

Obsługa skarg i zażaleń

Formularz kontaktowy sklepu internetowego do którego dostęp można uzyskać TUTAJ służy do zgłaszania skarg i uwag.

Reklamacja kupującego złożona na powyższym interfejsie jest traktowana przez sklep internetowy jako złożona w formie pisemnej, kontakt telefoniczny stanowi jedynie środek pomocniczy przy składaniu reklamacji.

Sklep internetowy nadaje niepowtarzalny numer identyfikacyjny reklamacji złożonej w ten sposób, a następnie - o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej - udziela odpowiedzi na piśmie w terminie maksymalnie do trzydziestu dni od dnia wniesienia skargi.

Skarga musi zawierać imię i nazwisko, adres składającego oraz opis czego dotyczy skarga, a także inne prawem wymagane informacje. Sklep internetowy jest zobowiązany uzasadnić odrzucenie skargi, a także zwraca uwagę kupującego na przysługujące mu w tym zakresie środki prawne.

W przypadku reklamacji konsumenckiej można zwrócić się do właściwego organu pojednawczego właściwego dla siedziby sklepu internetowego:

Izba pojednawcza w Budapeszcie:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Adres do korespondencji: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu , onlinevita@bkik.hu

Fax:06(1) 488 21 86

Telefon:06(1) 488 21 31

W sprawach transgranicznego sporu konsumenckiego na Węgrzech wyłącznie właściwym organem jest organ rozjemczy działający przy stołecznej izbie przemysłowo-handlowej, który swoje decyzje w sprawie wydaje za pośrednictwem internetowej platformy, która jest dostępna po uprzedniej rejestracji strony.

Internetowa platforma rozwiązywania sporów: http://ec.europa.eu/odr

W przypadku dalszych pytań dotyczących transgranicznego internetowego rozstrzygania sporów szczegółowych informacji na ten temat udzielone są na stronie internetowej   https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html

Skargi mogą być wnoszone:

- osobiście poprzez złożenie pisma w siedzibie Urzędu w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 116 lub w delegaturach UOKiK,

- przekazane za pośrednictwem poczty na adres centrali lub delegatur

- za pomocą faksu,

- ustnie do protokołu w centrali przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie lub w delegaturach UOKiK,

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Prawa autorskie

Wszystkie treści, powiązane oznaczenia, programy, dane (dalej: łącznie: treść) znajdujące się na stronie internetowej stanowią własność intelektualną sklepu internetowego, względnie dysponuje on zgodą właściciela takich praw na przekazywanie tych treści.

Wszystkie treści zamieszczane na stronie są chronione prawem!

Odwiedzający stronę internetową sklepu oraz użytkownicy Sklepu internetowego mogą wykorzystać treści serwisu tylko za uprzednią pisemną zgodą właściciela sklepu internetowego jako właściciela praw autorskich.

Odnośniki do stron internetowych / podstron obsługiwanych przez sklep internetowy mogą być zamieszczane bez uprzedniej pisemnej zgody sklepu internetowego. Odnośnik może dotyczyć wyłącznie całej strony.

Niedozwolone jest umieszczanie linku w taki sposób, aby sprawić wrażenie, że jakakolwiek strona internetowa Sklepu internetowego lub jej zawartość odnosi się do bezpośredniej lub pośredniej treści innej strony internetowej, pojawia się jako jej część.

Zmiany na stronie internetowej

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień OWS w dowolnym momencie. Jeżeli dokonana zostanie modyfikacja niniejszego dokumentu, wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

2019

Diskontdepo (c)

Wszelkie prawa zastrzeżone!